image1

大埔超級城泊車優惠

Posted by admin@findcarpark on October 11, 2016

去大埔超級城行街,有二個泊車優惠。一會係A至D區只係有1小時泊車優惠,但就唔洗消費都有。如果想泊得耐就可以去多層停車場,消費滿$300就有3個鐘,之後都係$10

mp_1472713164_b

新都會廣場泊車優惠

Posted by admin@findcarpark on September 6, 2016

推廣期內,私家車車主於場內以即日機印發票消費滿HK$200,即亨3小時免費泊車,及換領(30日泊車証)乙張,持証之車主於發証翌日起30日內於指定入車時段可亨用免